Informatie

Paddestoelen en gezondheid

Door de eeuwen heen zijn paddestoelen door de mens gebruikt als voedsel, als hallucinogeen (Paddo’s) en als medicijn. Het medicinale gebruik werd ontwikkeld in China. De Lakzwam Ganoderma sp., Phellinus sp. en ook de rupsendodende Cordyceps sp. hadden toen en nu ook nog een plaats in de dagelijkse medische praktijk tegen aandoeningen van lever, gal, bloed, luchtwegen en tegen infectieziekten.

Shen Nong heeft hierover een beroemd Chinese kruidenboek geschreven, waarin het gebruik van paddenstoelen tegen een groot aantal aandoeningen wordt beschreven. In de loop van de jaren is van een groot aantal paddenstoelen bekend geworden dat ze een preventieve of regulerende werking werking hebben op een scala van ziekten en aandoeningen. Gebruik is niet meer beperkt tot Aziatische landen, maar is door efficiënte kennisdoorstroming geleidelijk opgeschoven naar Europa, de Verenigde Staten en ook naar Midden- en Zuid-Amerikaanse landen die al een eigen traditie van gebruik hadden.

Internationaal wetenschappelijk onderzoek heeft inmiddels veel van de historische effecten onderschreven. Stoffen uit paddenstoelen zoals structurele componenten uit de celwand activeren en reguleren het immuunsysteem van hogere dieren. Er komen veel antioxidanten in voor en ze kunnen zelfs invloed hebben op het humeur en gevoelens van nervositeit onderdrukken.

Paddenstoelen voor medicinaal gebruik werden in het verleden altijd in de natuur verzameld, en dat had risico’s van foute identificatie. De afgelopen halve eeuw zijn talloze paddenstoelen gedomesticeerd en in kweek gebracht, veelal als voedsel. De teelt van goed geïdentificeerd soorten heeft het gebruik van paddenstoelen als voedsel en als grondstof voor supplementen en medicijnen de nodige veiligheid verschaft.

Gebruik als voedingssupplement

Paddenstoelen en de extracten ervan mogen onder Europese wetgeving niet als medicijn worden aangeboden. De wetgever, die een zorgplicht heeft, voorkomt hiermee valse claims die eventueel tot schade kunnen leiden bij gebruikers. Paddenstoelen en extracten ervan worden aangeboden als voedingssupplement en moeten voldoen aan alle eisen die gelden voor voedingsmiddelen.

Voordelen geëxtraheerd eindproduct

Onze ervaring, kennis en kunde stelt ons in staat om de teelt van paddenstoelen optimaal uit te laten voeren. Dit heeft geresulteerd in kwalitatief hoogwaardige eindprodukten. Een goed eindprodukt begint immers bij de bron. Daarnaast zijn onze producten geëxtraheerd, dit in tegenstelling tot de meeste andere producten die als gedroogde paddenstoelen in poedervorm op de markt zijn. Geëxtraheerde producten hebben bij mensen een betere werking, omdat mensen niet de enzymen bezitten die nodig zijn om de celwand van paddenstoelen af te breken. Daardoor verlaten paddenstoelen het lichaam vrijwel ongeschonden. Onze extracten worden daarentegen snel in de cellen opgenomen.

Dit betekent ook dat er van onze extracten veel minder gebruikt moet worden dan bij gebruik van poeders van gedroogde en gemalen paddenstoelen nodig is.

Agaricus Blazei

De amandelpaddestoel, Agaricus blazei, is het warmteminnende neefje van de witte champignon. Hij groeit op vergelijkbare wijze op compost als zijn neef, maar heeft wel een lagere opbrengst. Links enkele individuele exemplaren, rechts de paddenstoelen op het teelttbed.