Producten

Voordelen geëxtraheerd eindproduct

Onze ervaring, kennis en kunde stelt ons in staat om de teelt van paddenstoelen optimaal uit te laten voeren. Dit heeft geresulteerd in kwalitatief hoogwaardige eindprodukten. Een goed eindprodukt begint immers bij de bron. Daarnaast zijn onze producten geëxtraheerd, dit in tegenstelling tot de meeste andere producten die als gedroogde paddenstoelen in poedervorm op de markt zijn. Geëxtraheerde producten hebben bij mensen een betere werking, omdat mensen niet de enzymen bezitten die nodig zijn om de celwand van paddenstoelen af te breken. Daardoor verlaten paddenstoelen het lichaam vrijwel ongeschonden. Onze extracten worden daarentegen snel in de cellen opgenomen.

Dit betekent ook dat er van onze extracten veel minder gebruikt moet worden dan bij gebruik van poeders van gedroogde en gemalen paddenstoelen nodig is.

Werking van Blazei

Evenals de gewone witte consumptiechampignon is Agaricus blazei een schimmel die voor zijn voortplanting een sporevormende paddenstoel maakt. Beide hebben grote overeenkomsten in groeiwijze en uiterlijk, ze worden op vergelijkbare wijze gekweekt in een beschermde schone omgeving en moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Bij de kweek worden geen chemische middelen gebruikt.

Eigenschappen van Agaricus blazei

De antioxidanten van paddestoelen zijn voor het grootste deel fenolische verbingen die zelf zuurstof kunnen opnemen en zo mogelijk schadelijke reactieve zuurstoffen wegvangen voordat die schade kunnen berokkenen. Diezelfde reactieve zuurstoffen zijn ook betrokken bij de eerste herkenning van infecties en hebben daabij een positieve rol. Het sleutelwoord hier is evenwicht.

Het gezuiverde polysaccharide van Agaricus blazei bestaat voor 90 % uit glucan waarvan de helft beta glucan is en het heeft een krachtig antioxidatieve werking (Kozarski et al. 2011). De helft van het beta glucan bestaat uit lange ketens van 1,6 glucan en die hebben een immunomodulerende werking in in vitro systemen. Het is interessant waar te nemen dat dit glucan immuuncellen activeerde om ontstekingsprocessen die nodig zijn om infecties tegen te gaan, aan te zetten, maar dat wanneer dat eenmaal was gebeurd dezelfde ontstekingsactiviteit werd teruggedrongen tot normaal niveau (Smiderle et al. 2013) Met andere woorden, Agaricus blazei polysaccharide extract heeft een ontstekingsonderdrukkende activiteit maar pas nadat het in eerste instantie de immuniteit heeft geactiveerd.
Vergelijkbare resultaten werden verkregen in muizen waarbij buikvliesontsteking (peritonitis) was opgewekt. Die ontsteking kon worden geremd door het extract van Agaricus blazei in de buikholte te spuiten (Smiderle, nog niet gepubliceerd).
Voorts was het met dit extract mogelijk om vorming van bacteriele biofilms te stoppen, doordat de bacterien elkaar niet meer herkenden en daardoor ook niet meer konden beschermen; dit is het onderdrukken van “quorum sensing” (Sokovic et al. 2014).
Over de beschermende werking van Agaricus blazei tegen infecties bij muizen en over therapeutische effecten in ziektemodellen voor kanker en autoimmuniteit in muis en rat zijn in de afgelopen 20 jaar vele honderden wetenschappelijke publicaties verschenen.
In mensen lijkt het proces van bescherming niet veel anders te verlopen dan in proefdieren. Er is echter weinig degelijk klinisch-wetenschappelijk onderzoek verricht dat de toets der kritiek kan doorstaan. Veelal hebben beschrijvingen van therapeutische effecten betrekking op individuele ziektegevallen. Die zijn suggestief maar niet bewijzend.
Onderzoekers van het universiteitsziekenhuis van Oslo toonden een verlaging van ontstekingsbevorderende cytokines in gezonde mensen na 12 dagen gebruik van een Agaricus blazei extract (Therkelsen et al. 2016). Daaraanvolgend werden effecten van behandeling met dit middel van patienten met darmonstekingen (ulcerative colitis) die een sterk verhoogde concentratie aan ontstekingsbevorderende cytokinen hadden in een “dubbel blind” studie vergeleken met niet behandelde patienten. De behandeling leidde tot verlaging van ontstekingsbevorderende cytokinen. Tegelijkertijd waren ook de fysieke darm symptomen verminderd, de mentale en fysieke belasting verlaagd en de kwaliteit van leven verbeterd waaronder het vermogen om sociaal te kunnen functioneren.

Veel bacterien beschermen zichzelf tegen schadelijke invloeden van buitenaf, zoals b.v. tegen de effecten van antibiotica of van ontsmettingsmiddelen door zich te verschuilen onder een dikke laag van ondoordringbare polysacchariden, de z.g. biofilms. Bekende voorbeelden daarvan zijn tandaanslagen of ook de slijmerige laag in waterleidingen i.h.b. in leidingen waar melk doorheen moet gaan. Veel infecties van mens en dier worden veroorzaakt doordat bacterien geruime tijd in zulke biofilms kunnen overleven en ongevoelig blijken voor de normale manieren van schoonmaak. Het extract van Agaricus blazei bleek bioifilms van een bekend pathogeen t.w. Pseudomonas aeruginosa af te breken ( Sokovic en Van Griensven, 2014).

De studie van signalen die leiden tot processen die zich binnen cellen afspelen werd uitsluitend uitgevoerd in kankercellen dan wel in afgenomen bloedcellen. Voor schimmels heeft dit vooral betrekking gehad op binding van beta glucanen aan de Dectine-1-receptor (Dect-1-R) die op de celmembraan zit. Deze receptor zorgt ervoor dat schimmels als gevaar herkend worden en dat bij hogere dieren en de mens de aangeboren immuniteit wordt aangezet wat in eerste instantie ontstekingsprocessen betreft. Later worden ontstekingsremmende cytokinen gevormd die het immuunapparaat weer in evenwicht brengen. Naast Dect-1-R draagt de celmembraan een groot aantal andere receptoren die binding aangaan met (nog) onbekende stoffen in de paddestoelextracten. Psilocybine een psychactieve stof uit de Psilocybe ( de “paddo”) bindt aan de humane hydroxytryptamine receptor, wat de psychedelische gevolgen van paddogebruik verklaart. Recent werd psilocybine gebruikt om depressie te genezen (Carhart-Harris et al.2016). Het lijkt niet uitgesloten dat ook Agaricus blazei stoffen bevat die op vergelijkbare wijze aan dit soort receptors kunnen binden en dit zou kunnen samenhangen met de eerder genoemde verbetering van kwaliteit van leven (“welbevinden” ) na het gebruik van Agaricus blazei extract in patienten met ernstige aandoeningen.

Voor Dier

Als alternatief voor het gebruik van antibiotica en ter bevordering van de weerstand (immuunsysteem) voor jonge kalveren hebben wij momenteel 2 produkten in ons assortiment.

  • Blazei extract
  • Fungivital

Voor Mens

Voor menselijke gebruik hebben wij de volgende produkten in onderzoek:

  • Agaricus blazei extract in capsules